top of page

Handledning och konsulttjänster

För dig som söker ett samarbete i ett yrkessammanhang så erbjuder jag handledning, chefscoachning, samt grupputveckling utifrån ett organisationspsykologiskt perspektiv.

 

Parallellt med min verksamhet som psykoterapeut så har jag arbetat med att stödja individer och grupper i arbetslivet sedan många år. Det jag erbjuder är ett psykologiskt perspektiv på frågor om samarbete, kommunikation, inre hälsa och meningsfullhet i arbetslivet. Läs mer om mina tjänster nedan.

Välkommen att kontakta mig för en dialog om eventuellt samarbete

Tack för ditt meddelande!

bottom of page