Om mig

Sedan 2007 har jag arbetat med terapi och är legitimerad psykoterapeut med grundutbildning i psykologi (fil. kand. psykologi), ekonomi (fil. mag ekonomi) och filosofi (fil.kand filosofi). Jag har även examen som handledare- och lärare i psykoterapi. 

Jag har psykoterapeutexamen med relationell integrativ inriktning (med inslag av både psykodynamisk terapi och KBT). Jag är dessutom diplomerad psykosyntesterapeut, utbildad vid Psykosyntesakademin i Stockholm (en transpersonell psykoterapi) där jag också är verksam som lärare och handledare (Du kan läsa mer om psykosyntes här). Utöver detta har jag vidareutbildat mig i existentiell terapi och vägledning.
 

Övriga utbildningar är bland annat att jag är certifierad utbildare i John Gottmans "7 principles program" för relationsutveckling, samt certifierad mindfulnessinstruktör. 

Mitt arbetssätt utgår från en humanistisk filosofi där varje människa ses som fri och ansvarig för sina val, auktoritet i sitt eget liv och att upplevelsen av mening och goda relationer är nära förknippade med att leva väl. 

Som legitimerad psykoterapeut har jag tystnadsplikt och handledning på regelbunden basis.

Utöver att arbeta som psykoterapeut så skriver jag och har publicerat två böcker och deltagit i en antologi om läkande samtal. En tredje bok är på väg.

 

Jag bor utanför Växjö tillsammans med min familj.

 

Välkommen till ett första, förutsättningslöst och utforskande, samtal.

Philip Bäckmo