top of page
_MG_5639.JPG

Om mig

Sedan 2007 har jag arbetat med terapi och är legitimerad psykoterapeut med grundutbildning i psykologi, samt har examen som handledare- och lärare i psykoterapi. Det som intresserar mig med arbetet som terapeut är det mänskliga mötet, ömsesidighet och tillblivelse genom relation. 

Min psykoterapeutexamen har relationell integrativ inriktning, med grund i psykodynamisk terapi. Jag är dessutom diplomerad psykosyntesterapeut, utbildad vid Psykosyntesakademin i Stockholm (en integrativ, psykodynamisk, transpersonell psykoterapi) där jag också är verksam som lärare och handledare (Du kan läsa mer om psykosyntes här). Utöver detta har jag vidareutbildat mig i existentiell terapi och vägledning. Jag har alltså en bred utbildning som rymmer många perspektiv på människan, på mänskliga problem och dilemman, samt på vad en psykoterapi kan och bör innehålla. 
 

Övriga utbildningar är bland annat att jag är certifierad utbildare i John Gottmans "7 principles program" för relationsutveckling, samt certifierad mindfulnessinstruktör. 

Parallellt med mitt arbete som psykoterapeut har jag arbetat som organisationskonsult och handlett både chefer och team. Jag coachar fortsatt både individer och team i frågor om samarbete och utveckling. 

Mitt arbetssätt utgår från ett synsätt där den terapeutiska relationen är fundamental, där tillit och värme är nödvändigt för att allt annat terapeutiskt arbete skall fungera. Som terapeut ser jag mig som "medresenär", som någon som också deltar i livets svårigheter, motgångar, förluster och glädjeämnen, men som ägnar tid åt att studera vägar och perspektiv som kan fungera som öppningar mot konstruktiva sätt att leva. Psykologisk kunskap kan ofta vara till hjälp till ett gemensamt utforskande av det som är svårt. 

Som legitimerad psykoterapeut har jag tystnadsplikt och handledning på regelbunden basis.

 

Jag bor utanför Växjö tillsammans med min familj. 

Det händer att jag medverkar i media, vilket du kan läsa mer om här

En ytterligare gren av min yrkesverksamhet är författarskap inom området psykologi, relationer, existentiella-, andliga- och livsfilosofiska frågor. 

 

Välkommen till ett första, förutsättningslöst och utforskande, samtal.

Kontakt

Välkommen att höra av dig för ett första, förutsättningslöst samtal.

070-7771037

bottom of page