top of page
_MG_5639.JPG

Om mig

Sedan 2007 har jag arbetat med terapi och är legitimerad psykoterapeut med grundutbildning i psykologi. Det som intresserar mig med arbetet som terapeut är det mänskliga mötet, ömsesidighet och tillblivelse genom relation. 

Något om utbildning:

Min psykoterapeutexamen har relationell psykodynamisk inriktning. Jag är även utbildad handledare- och lärare i psykoterapi. Utöver detta är jag diplomerad psykosyntesterapeut (en integrativ, psykodynamisk, transpersonell psykoterapi), samt har vidareutbildat mig i existentiell terapi och vägledning. Jag har alltså en bred utbildning som rymmer många perspektiv på människan, på mänskliga problem och dilemman, samt på vad en psykoterapi kan och bör innehålla. Övriga utbildningar är bland annat att jag är certifierad utbildare i John Gottmans "7 principles program" för relationsutveckling, samt certifierad mindfulnessinstruktör. 

Något om arbetssätt:

Mitt arbetssätt utgår från att den terapeutiska relationen är fundamental, där tillit och värme är nödvändigt för att allt annat terapeutiskt arbete skall fungera. Som terapeut ser jag mig som "medresenär", som någon som också deltar i livets svårigheter, motgångar, förluster och glädjeämnen. Hur vi lever våra liv hänger ofta ihop med hur vi mår, därför eftersträvar jag ett helhetsperspektiv på psykologiska problem och mänskligt växande. 

Som legitimerad psykoterapeut har jag tystnadsplikt och handledning på regelbunden basis.

 

Något om mig i övrigt:

Jag bor utanför Växjö tillsammans med min familj. 

Det händer att jag medverkar i media, vilket du kan läsa mer om här

När jag inte arbetar på min mottagning i Växjö så handleder jag och utbildar blivande terapeuter, samt handleder i olika verksamheter. 

En ytterligare gren av min yrkesverksamhet är författarskap inom området psykologi, relationer och livsfilosofiska frågor. Det händer att jag föreläser om dessa ämnen i olika sammanhang. 

 

Välkommen till ett första, förutsättningslöst och utforskande, samtal.

Kontakt

Välkommen att höra av dig för ett första, förutsättningslöst samtal.

070-7771037

bottom of page