Parterapi kan vara ett sätt att stärka er vänskap, kommunikation och passion

 
Parterapi 

I parsamtal/parterapi så är relationen mellan er i fokus och de eventuella hinder och svårigheter som skapar problem. Men parterapi handlar också om att se och uppskatta varandras förtjänster och positiva sidor. Kanske upplever ni att ni "sitter fast" och inte utvecklas, kanske brottas ni med återkommande destruktiva konflikter. Eller så är ni ett par som vill stärka och fördjupa er relation med hjälp av parterapi eller parsamtal.

 

Parterapi handlar om att ni får en möjlighet att reflektera tillsammans över gemensamma behov och önskad utveckling.

 

Grunden för det arbete vi utför vilar på ett ömsesidig förtroende och tillit. Det innebär att min roll som terapeut aldrig är att ge den ena parten "rätt" och ge den andra skulden, utan snarare att försöka underlätta ömsesidig förståelse, försoning om så krävs och förändring av dysfunktionella beteenden.

 

Mellan våra träffar får ni ofta en uppgift att arbeta med som par. Det kan handla om att etablera bättre kontakt i vardagen, processa gräl mer effektivt, minska förekomsten av konflikter eller något annat som vi pratat om i terapin. 

 

Jag har grundläggande utbildning i John Gottmans metod och teori för parterapi, vilken vilar på över 40 års forskning, är godkänd användare av analysinstrument (se nedan) samt certifierad utibldare i Gottmans forskning om hållbara relationer. Gottman anses av många som den ledande forskaren inom området parterapi och relationer.   

 

För de par som är intresserade så är det möjligt att genomföra en initial "analys" av relationen genom att svara på ett antal frågor i ett av John Gottmans forskningsbaserade instrument. Testet kan än så länge enbart göras på engelska. Resultatet är en bild av var er relation befinner sig på en slags hälsoskala. Underlaget från analysen går vi igenom tillsammans och pratar om vid våra träffar och kan ge uppslag till vad ni bör göra, tänka på och förändra.

 

Du får gärna kontakta mig för att undersöka om parterapi/parsamtal passar just er som par.

För priser och praktisk information klicka här.