top of page

Parterapi

Parterapi handlar om att ni får en möjlighet att reflektera tillsammans över gemensamma behov och önskad utveckling. Grunden för det arbete vi utför vilar på ett ömsesidig förtroende och tillit. Det innebär att min roll som terapeut aldrig är att ge den ena parten "rätt" och ge den andra skulden, utan snarare att försöka underlätta ömsesidig förståelse, försoning om så krävs och förändring av dysfunktionella beteenden.

soffa.jpeg

Mellan våra träffar får ni ofta en uppgift att arbeta med som par. Det kan handla om att etablera bättre kontakt i vardagen, processa gräl mer effektivt, minska förekomsten av konflikter eller något annat som vi pratat om i terapin. 

 

Jag har grundläggande utbildning i John Gottmans metod och teori för parterapi, vilken vilar på över 40 års forskning, är godkänd användare av analysinstrument (se nedan) samt certifierad utbildare i Gottmans forskning om hållbara relationer. Gottman anses av många som den ledande forskaren inom området parterapi och relationer.   

Mitt intresse för relationsutveckling är mångårigt och jag även skrivit en bok om konsten att hålla kärleksrelationer vid liv. Anledningen att jag skrev den boken var dels att försöka samla mina erfarenheter och återge den forskning som finns om hållbara kärleksrelationer, dels att visa på att det ofta finns goda möjligheter att vända en negativ utveckling, att gå från distans till närhet, från kyla till mer värme och att skapa en ny gemensam framtid. Vill du läsa en kort sammanfattning av idéerna i boken så klicka här. 

 

För de par som är intresserade så är det möjligt att genomföra en initial "analys" av relationen genom att svara på ett antal frågor i ett av John Gottmans forskningsbaserade instrument. Testet kan än så länge enbart göras på engelska. Resultatet är en bild av var er relation befinner sig på en slags hälsoskala. Underlaget från analysen går vi igenom tillsammans och pratar om vid våra träffar och kan ge uppslag till vad ni bör göra, tänka på och förändra.

Du får gärna kontakta mig för att undersöka om parterapi/parsamtal passar just er som par.

För priser och praktisk information klicka här.

bottom of page