Stärk, inspirera och utveckla ditt team, samt hantera och förebygg konflikter.

Coachning av team

Indikationer på att en grupp kan ha nytta av att anlita en extern coach:

 • Viktiga frågor diskuteras inte öppet

 • Upprepade destruktiva konflikter

 • Gruppmedlemmar agerar som om de är överens när de inte är det

 • Diskussioner går i cirklar utan att nå överenskommelser

 • Gruppen är polariserad i olika ”läger”

 • Överenskommelser genomförs inte och följs inte upp

 • Det saknas tillit

 • Deltagarna tar inga initiativ

 • Diskussioner blir lätt destruktiva​​

 • Det saknas en uppfattning om ett gemensamt syfte 

 • Roller och ansvarsområden är otydliga

 

Jag har erfarenhet av att handleda och coacha ledningsgrupper för börsnoterade företag, likväl som arbetslag på verkstadsgolvet. 

 

Du är välkommen att kontakta mig för att undersöka möjligheterna att samarbeta.​

Tillbaka till tjänster för företag

coach grupp.jpg