top of page

Handledning för dig i ledarroll

Chefshandledning riktar sig till dig som söker en samtalspartner i frågor om ledarskap, samarbete och utveckling. Handledning är en relation där du får tillfälle att reflektera över ditt arbete, dina utmaningar och dina styrkor. Teorier om mänsklig utveckling, samarbete och kommunikation kan vara ett stöd i ökad självinsikt och förståelse för dynamik i relationer på arbetet.

Min syn på handledning av chef och ledare

Framsteg i meningsfull utveckling

Precis som för terapi så krävs tillit för att handledning ska vara fungerande. Handledningsrelationen är ett viktigt verktyg i sig, där vi kan tänka tillsammans kring utmaningar såväl som glädjeämnen. Ett grundantagande jag har är att den du är, är det viktigaste verktyg du har i ledarrollen. Därför är fördjupad självinsikt och förmåga till självreflektion avgörande. 

 

Jag utgår från ett systemiskt psykodynamiskt synsätt som kombinerar förståelse av organisatoriska system med hur omedvetna krafter kan påverka individer och grupper. Du vänder dig antagligen till mig för att du söker en samtalspartner med fördjupad psykologisk förståelse i kombination med organisatorisk kompetens. 

Välkommen att kontakta mig för ett första, förutsättningslöst möte. 

bottom of page