top of page

Psykoterapihandledning

Jag erbjuder handledning utifrån en huvudsakligen psykodynamisk grund, med breddning mot ett existentiellt och transpersonellt perspektiv. I grunden ser jag på psykoterapihandledning som ett tillfälle till fördjupad reflektion i en trygg atmosfär. En relation med fokus på dig som terapeut. 

Handledning.png

Det finns studier som visar att nästan alla (97,2 %) handledda döljer information i handledningen (Muran & Eubanks, 2020). Detta tolkar jag som att många av oss terapeuter gör avsteg från "den rätta läran", vi improviserar och anpassar oss efter situationen och klienten. Vi är då rädda att vi gör fel, eller blir dömda av vår handledare, och väljer därför att inte berätta om det vi faktiskt gör. Samtidigt finns starka indikationer i forskningen att effektiva terapeuter är "responsiva", det vill säga anpassar sina tekniker, sin metod och sitt förhållningssätt efter den unika klienten (se exempelvis Watson & Wiseman, 2021, för en bra sammanställning). 

Som handledare vill jag bidra till att du ska känna dig trygg att dela allt det du känner att du behöver dela, utan att behöva dölja det som kan vara avgörande för att hitta en väg framåt med en klient eller en svår fråga. 

Flexibilitet, lyhördhet och empati är nyckelord för mig, liksom betydelsen av att utforma gemensamma mål, att vara överens om lämplig metod samt relationens centrala betydelse för effektiv psykoterapi. Min grundsyn är psykodynamisk i kombination med existentiella och transpersonella perspektiv (du kan läsa lite mer om transpersonella perspektiv här). 

 

Bra frågor för dig att reflektera över inför handledning:

- Vad tänker du är viktigt för mig att veta om dig och den du är?

- Vilka av dina styrkor tror du att jag kommer att se och upptäcka i ditt arbete? 

- Vilka tre saker eller områden tenderar att vara problematiska och svåra för dig?

- Vad tycker du är allra mest utmanande i ditt arbete? Hur tänker du att jag skulle kunna stötta dig bäst i detta?

- Vad har varit mest hjälpsamt för dig i tidigare handledning? Vad har inte varit hjälpsamt?

- Hur tar du helst emot feedback? 

Välkommen att kontakta mig för att utforska möjligheten att inleda ett samarbete. 

Jag tar även emot handledningsklienter via zoom/internet. Som för så många andra så har coronapandemin fört med sig ökad erfarenhet av att använda digitala kommunikationsformer. Det har visat sig fungera väl att handleda via zoom, och jag tar därför emot handledningsklienter från hela landet som är villiga att mötas online.​

Priser för 2023 är 1300 kr/60 min + moms. 

Referenser:

Muran, J. C., & Eubanks, C. F. (2020). Therapist performance under pressure: Negotiating emotion, difference, and rupture. American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000182-000

Watson, J. C. & Wiseman, H. (Eds.), The responsive psychotherapist: Attuning to clients in the moment. American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000240-013

bottom of page