Integrativ handledning för individ och grupp

Integrativ psykoterapihandledning

Om du söker en handledare som värdesätter ett integrativt förhållningssätt, med fokus på alliansens betydelse för effektiv handledning och psykoterapi, så kanske jag är ett lämpligt alternativ för dig/er. Jag handleder också arbetslag inom olika yrken.

 

Mitt arbete är grundat i en pluralistisk hållning där jag utgår från att samtliga terapiformer har något värdefullt att bidra med och att klienter behöver olika saker vid olika tillfällen. Anledningen är att komplexiteten i människan aldrig kan rymmas inom enskilda teoretiska ramar. Olika perspektiv belyser skilda fenomen och kompletterar varandra. Mest fördjupad kunskap har jag dock inom relationell psykoterapi samt inom existentiella och transpersonella perspektiv. Den relationella psykoterapin har en integrativ karaktär och är relativt metodneutral i betydelsen att många olika tekniker får rum.

Flexibilitet, lyhördhet och feedback är nyckelord för mig, liksom betydelsen av att utforma gemensamma mål, vara överens om lämplig metod samt relationens centrala betydelse för effektiv psykoterapi. Den terapeutiska relationen, präglad av empati, äkthet och en positiv grundsyn, ser jag som central för meningsfull och effektiv psykoterapi. 

Bra frågor för dig att reflektera över inför handledning:

- Vad tänker du är viktigt för mig att veta om dig och den du är?

- Vilka av dina styrkor tror du att jag kommer att se och upptäcka i ditt arbete? 

- Vilka tre saker eller områden tenderar att vara problematiska och svåra för dig?

- Vad tycker du är allra mest utmanande i ditt arbete? Hur tänker du att jag skulle kunna stötta dig bäst i detta?

- Vad har varit mest hjälpsamt för dig i tidigare handledning? Vad har inte varit hjälpsamt?

- Hur tar du helst emot feedback? 

Varför ska du välja mig som handledare?

För att handledning ska vara effektiv så krävs en tillitsfull relation. Forskningen visar att kvaliteten på relationen utgör en betydande del av förklaringen till förändringen i olika former av samtalskontakter. Så det avgörande skälet att välja en viss handledare bör vara  kvaliteten på relationen. Därför utgår jag från att du kan behöva pröva mig som handledare och att byta om du upplever att relationen inte fungerar.

 

Handledare utgår från olika perspektiv i sitt arbete och du ska välja mig som handledare om du värdesätter ett integrativt förhållningssätt, men söker fördjupade perspektiv på den terapeutiska relationens betydelse, samt existentiella och transpersonella frågor. Men det viktigaste jag har att erbjuda i rollen som handledare är mitt personliga engagemang och en villighet att ingå i en empatisk relation, för att därigenom bidra till fördjupad reflektion, insikt och förnyat engagemang. 

Välkommen att kontakta mig för att utforska möjligheten att inleda ett samarbete. 

Här kan du se ett exempel på samarbetskontrakt. 

Priser för 2020 är 1200 kr/60 min + moms. 

Kontakt

Om du har några frågor så kan du nå mig här:

Philip Bäckmo, fil. mag. leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi

Kronobergsgatan 2 
352 33

Växjö

070 777 10 37 (använd e-post/kontaktformulär nedan i första hand). Alternativt direkt till:

terapi.backmo @ gmail.com

Tar enbart emot nya uppdrag gällande handledning. 

För närvarande är jag fullbokad och har inte möjlighet att ta emot nya klienter för psykoterapi eller parterapi. Jag kommer ta emot nya terapiklienter under slutet av året (december).

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Twitter Icon

© 2018 Philip Bäckmo