top of page

Psykoterapihandledning

Handledning kan vara ett tillfälle till fördjupad reflektion i en trygg relation med fokus på dig som terapeut. Det kan också vara ett tillfälle att fylla på dina energidepåer, att få ny inspiration och självfallet hjälp att möta svåra utmaningar. Jag erbjuder handledning utifrån en huvudsakligen relationell psykodynamisk grund, men integrerar humanistiska och existentiella perspektiv i mitt arbete både som terapeut och handledare.

Handledning.png
Tillit som ett nödvändigt fundament i handledning

 

Det finns studier som visar att nästan alla (97,2 %) handledda döljer information i handledningen (Muran & Eubanks, 2020). Detta tolkar jag som att många av oss terapeuter gör avsteg från "den rätta läran", vi improviserar och anpassar oss efter situationen och klienten. Vi är då rädda för att bli dömda för att vi gör fel, och väljer därför att inte berätta om det vi faktiskt gör. Samtidigt finns starka indikationer i forskningen att effektiva terapeuter är "responsiva", det vill säga anpassar sina tekniker, sin metod och sitt förhållningssätt efter den unika klienten (se exempelvis Watson & Wiseman, 2021, för en bra sammanställning). 

Som handledare vill jag bidra till att du ska känna dig trygg att dela allt det du känner att du behöver dela, utan att behöva dölja det som kan vara avgörande för att hitta en väg framåt med en klient eller en svår fråga. 

Relationell psykodynamisk terapi 

 

Flexibilitet, lyhördhet och empati är nyckelord för mig, liksom betydelsen av att utforma gemensamma mål, att vara överens om lämplig metod samt relationens centrala betydelse för effektiv psykoterapi. Min grundsyn är relationell psykodynamisk, med integration av, humanistiska och existentiella perspektiv. Den relationella psykodynamiska terapin är särskilt väl anpassad för handledning när det handlar om att skapa en god allians, utforska komplexa samspel i terapi i en ömsesidig, men asymmetrisk relation.

Områden som särskilt intresserar mig är relationella principer för terapi:

- psykoterapi som relationell, dyadisk process

- alla interventioner kan förstås som relationella interventioner

- alliansbrott och reparation som naturliga utvecklingsprocesser

- den terapeutiska alliansen som grundläggande

- överförings- och motöverföringsdynamik

- humanistiska och transpersonella perspektiv på den terapeutiska relationen såsom en Jag - Du hållning.

 

Bra frågor för dig att reflektera över inför handledning:

- Vad tänker du är viktigt för mig att veta om dig och den du är?

- Vilka av dina styrkor tror du att jag kommer att se och upptäcka i ditt arbete? 

- Vilka tre saker eller områden tenderar att vara problematiska och svåra för dig?

- Vad tycker du är allra mest utmanande i ditt arbete? Hur tänker du att jag skulle kunna stötta dig bäst i detta?

- Vad har varit mest hjälpsamt för dig i tidigare handledning? Vad har inte varit hjälpsamt?

- Hur tar du helst emot feedback? 

- Hur ser du på behovet av konceptualisering/fallformulering för en god terapi?

Välkommen att kontakta mig för att utforska möjligheten att inleda ett samarbete. 

Jag tar även emot handledningsklienter via zoom/internet. Som för så många andra så har coronapandemin fört med sig ökad erfarenhet av att använda digitala kommunikationsformer. Det har visat sig fungera väl att handleda via zoom, och jag tar därför emot handledningsklienter från hela landet som är villiga att mötas online.​

Priser för 2024 är 1300 kr/60 min + moms. 

Referenser:

Muran, J. C., & Eubanks, C. F. (2020). Therapist performance under pressure: Negotiating emotion, difference, and rupture. American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000182-000

Watson, J. C. & Wiseman, H. (Eds.), The responsive psychotherapist: Attuning to clients in the moment. American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000240-013

bottom of page