Psykoterapi med fokus på dina livsfrågor och relationer

Att gå i psykoterapi
 

Att gå i psykoterapi kan innebära många olika saker. Det är dina behov och önskemål som står i fokus, varför din feedback blir helt avgörande för terapins effektivitet. En del söker terapi för att de vill bli av med specifika symtom, som ångest och depression, medan andra söker terapi för att de vill växa som människa. Många söker för både och eftersom växande ofta hänger ihop med våra problem och utmaningar.

 

Jag ser psykoterapi som ett samarbete där vi tillsammans hittar formen som passar dig bäst. Jag har en bred utbildning med olika psykoterapiformer som inslag och strävar alltid efter att hitta ett arbetssätt som fungerar för oss båda. Det innebär att jag arbetar integrativt med tekniker från psykodynamisk psykoterapi, existentiell psykoterapi och  kognitiv psykoterapi, men mitt grundläggande perspektiv hämtar jag från den humanistiska filosofin. Den betonar människans konstruktiva möjligheter, inneboende potential och förmåga till utveckling. Generellt kan man säga att jag är en aktiv terapeut och tror på betydelsen av en äkta, varm och jämlik terapeutisk relation, att formulera mål, aktivitet mellan sessionerna och gemensam reflektion. 

 
En psykologi med livet i fokus

Jag utgår från en helhetssyn på människan där många perspektiv ryms. Existentiella frågeställningar, svåra barndomsupplevelser eller arbete med att frigöra och använda kreativa resurser kan vara teman i en terapi. Andra exempel på vad som kan rymmas är längtan efter ökad känsla av mening, strävan att känna tillit till den egna förmågan och viljan att skapa djupa varaktiga relationer. Innehållet i en terapi kan vara väldigt varierande, men utgångspunkten är ofta en känsla av att inte komma vidare i livet på egen hand. 

I min erfarenhet hänger ofta symtom som depression och ångest samman med hur vi lever våra liv och därför behöver en terapi vanligen gå bortom ett snävt symptomfokus och även inkludera frågor om mening, val, drömmar, begränsningar, relationer, arbete, vänner, fysisk hälsa - livet helt enkelt. 

Du kan läsa mer om min syn på livsfrågor och varför de är viktiga här. 

Det finns många olika titlar på olika sorters terapeuter. Du kan läsa mer om konsten att hitta rätt terapeut här.

 
Psykolog, psykoterapeut och psykiater? Konsten att hitta en terapeut.
Varför terapi?
 

Filosofen Alain de Botton har skrivit en fantastisk text som beskriver några av fördelarna med att söka terapi. Du kan läsa hela texten här.

 
 
Priser och praktisk information

För 2022 gäller följande (TAR EMOT NYA KLIENTER I DECEMBER 2021 med följande priser):

Individualterapi 950 kr / 60 min (gäller privatpersoner)

 

Parsamtal 1500 kr / 90 min

Handledning: 1300 kr / 60 min

 

OBS Reducerat pris vid första tillfället: 800 kr för individualterapi och 1200 kr för par. 

 

Att gå i terapi kan innebära en stor investering i både tid och pengar (snittpriser för privat psykoterapi ligger mellan 800 - 1500 kr per timme, enligt 1177). För att underlätta för dig att avgöra ifall du tror att du skulle ha nytta av att prata med mig är priset reducerat vid första tillfället. Vi pratar om vilka behov du har och hur vi bäst möter dessa, hur ofta vi ses och går igenom eventuella frågor du har. Du behöver inte bestämma på plats ifall du vill fortsätta utan kan fundera över det hemma och återkomma till mig (dock önskar jag av praktiska skäl besked inom tre dygn). 

 

Intervallen på mötena kan variera, men det är vanligt att ses tätare i början för att sedan öka intervallen. Många väljer att ses varje eller varannan vecka. 

 

För par ser ofta kontakten annorlunda ut och vi ses mer sällan. Det är inte ovanligt med att inleda med att ses varannan vecka för att sedan öka intervallen till var tredje eller fjärde vecka.

 

Du får gärna betala med Swish, eller via faktura. Betalning sker vid varje tillfälle för privatbetalande.

Avbokning för bokad strötid: ett dygn innan för att debitering ej skall utgå (gäller ej vid akut sjukdom).

För stående tid och en serie bokade sessioner utgår betalning om du uteblir, men jag erbjuder ersättningstid (utan kostnad) om obokade tider finns.

 

Företagsbetald session faktureras månadsvis. Betalning utgår för samtliga bokade tider. Ersättningstid ger om möjligt enligt ovan.​

 

För priser avseende konsulttjänster kontakta mig.