Välkommen.

För dig som är intresserad av fördjupad självkännedom, eller befinner dig i en svår livssituation så kan psykoterapi vara ett alternativ. Eller kanske är ni ett par som behöver hjälp att komma vidare med er relation. 

 

För mig så står mötet och relationen i fokus för det arbete som vi utför tillsammans. Du/ni behöver inte ha tydligt definierade problem eller målsättningar för att inleda en kontakt, det kan vi utforska och utforma gemensamt. Psykoterapi innebär att vi samtalar i en empatisk och reflekterande atmosfär. Ofta står dina styrkor och tillgångar i fokus lika mycket som dina problem och svårigheter.

Ett första samtal är ofta helt förutsättningslöst och ett tillfälle för dig att avgöra om du tror du skulle ha nytta av fortsatt kontakt eller ej.

Jag arbetar även som coach åt chefer och team i arbetslivet. Se menyn för mina tjänster.

Välkommen att höra av dig.

Tar enbart emot nya uppdrag gällande handledning. 

För närvarande är jag fullbokad och har inte möjlighet att ta emot nya klienter för psykoterapi eller parterapi. Jag kommer ta emot nya terapiklienter under slutet av året (december).

Philip Bäckmo

Hur jag kan vara till hjälp:

 
Psykoterapi 

Att gå i psykoterapi kan innebära många olika saker. Det är dina behov och önskemål som står i fokus, varför din feedback blir helt avgörande för terapins effektivitet. En del söker terapi för att de vill bli av med specifika symtom, som ångest och depression ...

Parterapi 

I parsamtal/parterapi så är relationen mellan er i fokus och de eventuella hinder och svårigheter som skapar problem. Men parterapi handlar också om att se och uppskatta varandras förtjänster och positiva sidor. Kanske upplever ni att ni ...

Handledning

Om du är intresserad av handledning i din roll som psykolog, psykoterapeut eller annan behandlare så kan vi utforma ett sätt att arbeta tillsammans där dina mål, utmaningar och styrkor står i fokus. Jag erbjuder även grupphandledning.