January 19, 2020

Ibland behöver vi välja vår egen väg, avvika från förväntningar och våga gå i otakt med omgivningen. Det är dock sällan lätt och sker sällan utan ett pris. 

January 12, 2020

Inför ett nytt år kan det vara väl investerad tid att reflektera över din riktning i livet. 

Här är en video med några tankar om ämnet. 

July 30, 2018

Roberto Assagioli inleder sin bok ”Psykosyntes – grundläggande principer och tekniker” med att jämföra psykosyntes och existentiell psykoterapi (Assagioli, 1965). Några av likheterna han lyfter fram är fokus på den unika individen, möjligheten till förändring, den cent...

July 17, 2018

Peter Koestenbaum inleder sin bok ”The Philosophical Consultant” med ett brev han fick från en affärstidning kort efter terrorattackerna i New York 2001. Frågan i brevet var hur, efter en sådan tragedi, man skulle kunna gå tillbaka till arbetslivet utan att glömma elle...

May 18, 2018

Ibland händer det att man stöter på en berättelse som, även om den är enkel, gör stort avtryck, kanske till och med påverkar riktningen i livet. För några år läste jag en sådan historia. Den handlade om en man som hade diagnosticerats med en dödlig sjukdom och reagerat...

April 8, 2018

Sedan ungefär en och en halv vecka dras jag med en envis och ihållande förkylning. Som en konsekvens av min förkylning tvingas jag göra ett uppehåll med träningen. Det är inget märkligt, men det som däremot är besynnerligt är den psykologiska effekten av min förkylning...

March 20, 2018

Det är en galet härlig känsla när en lång tids arbete mynnar ut i en färdig bok. Men också en nervös känsla; vad ska läsaren tycka? Hur ska hon reagera? Och inte minst: ska någon läsa den alls? För självfallet hoppas jag många vill läsa den.

Drivkraften att skriva min b...

February 3, 2018

Det händer att jag ”förlorar” ett par i terapi, det vill säga att de väljer att inte återkomma på grund av missnöje med mina försök att vara behjälplig. Vanligen är det något jag anar komma efter att den ena parten i relationen upplevt sig tillrättavisad, avvisad eller...

January 20, 2018

Den existentiella psykologin betonar det kontinuerliga upprätthållandet av mening i livet som avgörande för psykologisk hälsa. Men mening är inte något statiskt vi kan hålla fast vid när vi väl funnit den, utan den är föränderlig och kräver att vi engagerar oss i livet...

December 29, 2017

En sen höstkväll i början av förra seklet promenerade Rainer Maria Rilke på en av Paris ruffigare bakgator. Genom ett smutsigt barfönster kunde han se hur de drack och pratade därinne. Det var framför allt deras ansikten han dröjde kvar vid. Rilke skriver ”de säger jag...

Please reload

Utvalda inlägg

Existentiellt mod - att välja framtiden.