top of page
Lover skuggor

Om hållbara kärleksrelationer

Konsten att hålla kärleken vid liv

Få saker, om några alls, är så viktiga som relationer. Och få relationer är så viktiga som kärleksrelationer, särskilt de som är långsiktiga kring vilka familj, barn, hem och livet i övrigt cirkulerar. Det finns också mängder med forskning som visar att kvaliteten på våra viktigaste relationer, särskilt vårt äktenskap, har enorm påverkan på vår livstillfredsställelse. Därför är kontinuerlig vård av äktenskapet (som jag för enkelhetens skull fortsätter att benämna den viktigaste kärleksrelationen i ditt liv, oavsett om du är gift, sambo, särbo eller annat) så viktigt. 

I mitt arbete med par så har jag sett två grundläggande typer av relationer: aktiva och passiva. De aktiva relationerna vårdar kontinuerligt kärleken, medan de passiva låter den långsamt förtvina. Utkomsten av det sistnämnda är nästan aldrig bra, även om kärleken varit väldigt stark från början. Anledningen är att kärleksrelationer fungerar som allt annat, utan ny energi, näring, underhåll och utvecklings så tenderar de att på lång sikt förtvina. Detta är knappast överraskande för någon, ändå så är det många som agerar som om äktenskapet skall vara självgående och inte kräva vår medvetna ansträngning för att hållas vid liv och frodas. Sällan är det avsiktligt som paret låter relationen förtvina, snarare är det en fråga om dåliga vanor, rutiner och inte minst bristande kunskap. 

Det krävs fyra grundläggande saker för att hålla kärleken vid liv: kontinuerlig vård av vänskapen, konstruktiva konflikter (alla par grälar, frågan är bara hur de grälar), kontinuerlig vård av passionen och en gemensamt skapad mening. Dessa fyra områden är fundamenten som håller kärleken vid liv: vänskap, konstruktiva konflikter, passion och mening. I min bok "Konsten att hålla kärleken vid liv" ger jag 42 tips på sätt att vårda dessa områden. Jag förklarar också vad de innebär och varför de är fundamentala för kärleksrelationer. Här är en kort sammanfattning:

Vänskap: kärlek vilar på ett fundament av vänskap. Det handlar om att beundra karaktären hos din partner, den hen är, det hen står för och det unika engångsfenomen som din partner är. Med en genuin vänskap som uttrycks i vardagen genom uppskattning, tacksamhet och beundran, så fungerar konflikter bättre, det blir lättare att skapa verklig passion och mening. 

Konflikter: om du spenderar din vardag med någon, som du också planerar din framtid med, så är konflikter inte bara oundvikliga, de är också rimliga och nödvändiga. Vi kommer till en punkt där vi behöver säga nej, förhandla om viktiga frågor eller inte håller med vår partner. Konflikt är då ett tecken på engagemang och att något viktigt står på spel. Men många konflikter är också av en annan sort, den som handlar om att vi alla har kantiga sidor och ingen av oss är fullkomlig (och kommer aldrig att bli). Forskning visar att nästan 70 % av alla gräl som par har är av olöslig karaktär. Dessa gräl handlar dessutom ofta om samma saker om och om igen. Det säger då sig självt att hur vi grälar blir avgörande. Vi behöver lära oss gräla så mjukt och respektfullt vi kan, reparera alla gräl och lämna dem i det förflutna. Det, att vi alla grälar, är också anledningen till varför genuin vänskap är så viktigt. Utan ett fundament av ömsesidig beundran så eroderar grälen snart fundamentet för relationen. 

Passion: vänskap, konflikter och mening kan vi få från många relationer - det är passion som gör kärleksrelationen unik. Även om preferenser gällande sex varierar stort, så vill de allra flesta leva i en relation som innehåller passion. Passion handlar om en längtan att vara nära, att få dela intimitet och njutning tillsammans, att längta och att åtrå. 

Passion leder till lust, och lust leder till sex - om den är ömsesidig. Därför handlar passion inte främst om sex, utan om att vilja ha sin partner, och igen blir det tydligt varför vi inte kan vårda passionen samtidigt som vi saknar vänskap och konstruktiva konflikter. Passionen kan vårdas på ett fundament av vänskap och konstruktiva konflikter. 

Mening: ett äktenskap, eller en långsiktig kärleksrelation, är ett livspartnerskap. Och ett liv utan mening är ett outhärdligt liv. Äktenskapet är den närmsta och därför den mest betydelsefulla relation som finns i vardagen, utöver arbetets relationer som är av annan karaktär, och därför en central del i att bygga ett meningsfullt liv. Vad betyder det att äta tillsammans, sova, städa, semestra, fira högtider och älska? Det är alla dessa saker som tillsammans utgör meningen, och därför är en gemensam idé om framtiden så avgörande. Ett äktenskap behöver också innehålla ett moment av att stötta varandras drömmar, vilka inte alls behöver handla om att göra saker tillsammans. 

Är du nyfiken på att läsa mer så finns idéerna och bakgrunden till dem i min bok "Konsten att hålla kärleken vid liv". 

Om ni är intresserade av parterapi så är ni välkomna att kontakta mig.

För praktiska aspeker och priser klicka här

Tack för ditt mail.

bottom of page