top of page

Mina fyra intresseområden

Ett livslångt sökande och lärande

Image by Ehimetalor Akhere Unuabona

Djuppsykologi och relationell psykoterapi

Självkännedom, insikt och relation.

Djuppsykologin har sina rötter i psykoanalysen men har utvecklats långt sedan Freuds initiala försök att beskriva det mänskliga psykets djup. Flera avgörande insikter kommer ur ett systematiskt studium av djuppsykologin, bland annat att det mänskliga psyket har en omedveten dynamik, på gott och ont. Vår livshistoria formar oss, till del genom att främja mänsklig blomstring och till del att hämma den. Tankar, känslor, drifter, impulser, begär, fantasier, drömmar, längtan, rädslor, försvar, och inre djup hör till att vara människa. Och många av psykets aspekter förstås bäst i och genom relationer till andra.

Kärleksrelationer och parterapi

Vänskap, konflikt, passion och mening.

Få områden är så betydelsefulla för vårt välmående som kvaliteten på våra närmsta relationer, och i synnerhet gäller detta kärleksrelationer. Det är svårt att tänka sig något annat som både utmanar och bekräftar oss, som får oss sårbara och stärkta, som väcker längtan och avsky, kärlek och hat, passion och frustration såsom en kärleksrelation. Kärleksrelationer tvingar oss att kontinuerligt växa som människor och dessutom att kontinuerligt revidera både vår självbild och bild av vår partner. Kärleken manifesteras på många sätt, men knappast på något vackrare sätt än i en långvarig tvåsamhet. 

Image by aitac
Image by Majestic Lukas
Image by Joshua Earle

Existentiell psykologi och filosofi

Mening, frihet, ensamhet och död.

Att vara människa innebär att vara inkastad i livets villkor, förutsättningar som ingen av oss undkommer. Dessa är bland andra att vi är meningssökande, väljande, relationella och ändliga varelser. Hur vi förhåller oss till dessa aspekter av livet kan ha stor påverkan på hur vi lever våra liv, tar vara på våra möjligheter, formar våra relationer, skapar värde och mening i tillvaron. Inom detta område har filosofin, snarare än psykologin, lämnat viktiga perspektiv för oss att utforska och tillämpa. 

Transpersonell psykologi och praktik

Transcendens, immanens och helhet.

Livet är ett mysterium, bortom vår förmåga att förklara eller förstå. Detta mysterium kan vi närma oss intuitivt, kontemplativt eller estetiskt, men aldrig helt och fullt rationellt. Det är grunden till många av de andliga traditioner som finns i världen, och även till den transpersonella psykologin och teorin. Transpersonell psykologi söker systematiskt utforska upplevelser av transcendens och möten med det numinösa, och deras påverkan på liv och mening.

Image by Benjamin Wedemeyer
bottom of page