top of page
Sidor av boken

Mina böcker

Det är med utgångspunkt i relationer och själen (som en poetisk metafor för vårt inre liv) som jag skriver. Dels populärvetenskapliga böcker, dels akademiska böcker med syfte att bidra till en bredare och djupare förståelse av människan och livet. 

bottom of page