Utbildningar och worshops för individer och par

Coaching kan vara ett stöd för dig som ledare att arbeta med ökad mening, effektivitet och självkännedom.

Coaching - fördjupad reflektion i en utvecklande relation

Coaching kan handla om många olika saker, men på ett eller annat sätt handlar coaching om att finna vägar att leva så väl vi förmår. I arbetslivet kan det handlar om att öka din förmåga att skapa goda relationer, hantera konflikter, bli tydligare i din chefsroll eller att lära dig nya förmågor. 

Coaching kan också vara ett verktyg att utveckla din unika potential, att hitta kraft och energi att möta svåra utmaningar, eller helt enkelt en trygg plats för fördjupad reflektion kring arbetet och livet. Det kan också vara ett tillfälle att tänka igenom vilka värderingar som är viktiga för just dig och vilken långsiktig riktning du vill ha för ditt liv. Sällan är det möjligt, eller ens önskvärt, att helt separera personlig från professionell utveckling. 

Ett coachande samtal innebär gemensam reflektion, och kan ha inslag av fördjupning i frågor om mål, mening, relationer, kommunikation och andra områden du prioriterar i din utveckling. En förutsättning för ett gott samarbete är att vi utgår från dina mål, gemensamt reflekterar över hur vi bäst arbetar för att nå dessa mål och att vi utvecklar en förtroendefull relation.   ​

Fördjupningar i coaching kan handla om vilka tankar som leder till att du agerar som du gör, dina grundantaganden om andra människor, om vad som kan sägas och inte, vad som utgör grunden för ett gott samarbete och vad som är meningsfullt för just dig. Medveten reflektion kring dessa frågor skapar ofta nya perspektiv och möjligheter. Dina grundantaganden och mentala modeller styr i stor utsträckning vilka handlingsalternativ som står dig till buds och ökad medvetenhet skapar fler handlingsmöjligheter. 

 

Situationer som väcker starka känslor är ofta de svåraste att hantera väl och kan därför också utgöra lämpliga områden för fördjupning. Kanske har du typiska reaktionsmönster att granska. Kanske har du typiska kommunikationsmönster, eller roller du intar i en grupp. Vi har alla typiska mönster som som kan fungera både hjälpande och hämmande. I coaching får du tillfälle att granska dina mönster, fördjupa lärande, utforska nya konstruktiva handlingsalternativ och gynnsamma vägar framåt.  

Det är notoriskt svårt att granska oss själva och få en god översyn över våra starka och svaga sidor. En trygg, tillitsfull samtalsmiljö är en förutsättning för att vara ärlig med både styrkor och svagheter, brister och talanger. Min roll är att erbjuda en relation som du kan växa i. 

 

Kontakta gärna mig för att utforska möjligheten att inleda ett coachingsamarbete. Jag ser fram emot att höra ifrån dig​

Priser för 2020 är 1200 kr/60 min + moms.