top of page

Coaching av chef och ledare

Coaching riktar sig till dig som söker en samtalspartner och ett stöd i frågor om samarbete och utveckling. Coaching är ett framtidsinriktat perspektiv där dina styrkor, värderingar och mål är viktiga utgångspunkter. Antagligen är du i en chefsbefattning i arbetslivet, eller i en annan form av ledande position, för att ha störst nytta av mina tjänster som coach. 

Min syn på coaching

Framsteg i meningsfull utveckling

Coaching kan innehålla många olika teman, men i hjärtat av coaching finns alltid ett fokus på att bidra till framsteg i meningsfull utveckling. Ibland handlar det om att skapa ökad självkännedom i din yrkesroll, ibland till att stärka modet att agera på det som är rätt men svårt.


Precis som för terapi så krävs tillit och god allians för att coaching ska vara fungerande. Den coachande relationen blir därför ett centralt verktyg för att utforska olika perspektiv och möjligheter. I den kan det som är viktigt men som inte får rum i övriga sammanhang få ny näring. 

Min övertygelse är att upplevelsen av gott samarbete och att få använda sina personliga styrkor i strävan efter ett meningsfullt mål eller syfte skapar en känsla av arbetsglädje och vitalitet. Min roll som coach är att bidra till att dessa faktorer får mer utrymme i ditt arbetsliv.

bottom of page