Utbildningar och worshops för individer och par

Coaching kan vara ett stöd för dig som ledare att arbeta med ökad mening, moral och medvetenhet.

Coaching/handledning för ledare - fördjupad reflektion i en trygg relation

Varför ska du välja coaching?

Det är notoriskt svårt att granska oss själva och få en god översyn över våra starka och svaga sidor. Min roll är att erbjuda en tillitsfull relation som ger möjlighet till fördjupad reflektion.  En förutsättning för ett gynnsamt samarbete är att vi tillsammans utformar mål, hur vi ska arbeta och vad vi ska fokusera på, vilket till exempel kan vara:

- att få stöd i att hantera utmaningar i relationer på arbetet.

- att nå ökad självkännedom.

- att hitta och utveckla dina unika styrkor.  

- att reflektera över existentiella frågor, såsom värderingar, mening, etik, frihet, ansvar och val. 

- att få verktyg att hantera svåra känslor, stress och destruktiva tankemönster.

- att förstå dina egna behov och skapa en långsiktigt hållbar arbetssituation

 

Coaching kan helt enkelt vara ett tillfälle för fördjupad reflektion kring arbetets och livet utmaningar. 

Varför ska du välja mig som coach?

Du ska välja mig som coach om du ser ditt eget själv som den viktigaste komponenten i ett framgångsrikt ledarskap. Du värderar därför självkännedom och förmågan att skapa konstruktiva relationer högt. Du är villig att reflektera över dina värderingar, tankar, känslor och beteendemönster på djupet. Du ska också välja mig om du ser på ledarskap som en omsorgsfull praktik som kräver återkommande reflektion kring moraliska frågor. Det är dock inte alltid självklart vad det moraliskt rätta innebär, utan du är beredd att möta och hantera ambivalens och svåra val. En annan viktig utgångspunkt för dig i ditt är villighet att ta ansvar inför de utmaningar du möter. 

För att coaching ska vara effektiv så krävs också en tillitsfull relation. Forskningen visar att kvaliteten på relationen utgör nästan en tredjedel av förklaringen till förändringen i olika former av samtalskontakter. Så ett av de avgörande skälen att välja en viss coach bör vara  kvaliteten på relationen. Detta förutsätter en vilja att pröva en coach och att vara villig att byta om relationen inte fungerar.

 

Coacher har olika erfarenhet och utbildning, och du ska välja mig som coach om du värdesätter god teoretisk grund och praktisk erfarenhet. En välutbildad coach bör ha förmåga att förstå både inre dynamik (tankar, känslor, vilja), yttre dynamik (relationer, kommunikation, samarbete, konflikt) och arbetsplatsens dynamik (hierkarkier, gruppdynamik, strukturer, ekonomi och organisatorisk kontext). Min utbildning inom psykologi, filosofi och ekonomi ger en god teoretisk grund för arbetet som coach. Min praktiska erfarenhet av att arbeta med människor i terapi och i olika roller i arbetslivet ger en god praktisk erfarenhet för coachingen. 

Välkommen att kontakta mig för att utforska möjligheten att inleda coachingsamarbete. 

Priser för 2018 är 1200 kr/60 min + moms. 

Kontakt

Om du har några frågor så kan du nå mig här:

Philip Bäckmo, fil. mag. Leg. psykoterapeut

Kronobergsgatan 2 
352 33

Växjö

070 777 10 37 (använd e-post/kontaktformulär nedan i första hand). Alternativt direkt till:

terapi.backmo @ gmail.com

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Twitter Icon

© 2018 Philip Bäckmo