top of page

Livsfrågorna

Livsfrågor handlar om att reflektera över vad som är meningsfullt, vad som är gott och ont, vad lycka är, vad du kan tro på och vad du kan veta, vad det innebär att du en dag kommer dö, vad det innebär att leva väl och andra frågor som hänger samman med hur du lever ditt liv, dina val, dina relationer och din känsla av livsmening. 

Dimmigt landskap

​Kort om livsfrågornas karaktär och betydelse

Det behöver knappast sägas att livsfrågorna saknar slutgiltiga svar, att de i sin grund är sådana att du behöver hitta din egen hållning till dem utan att säkert veta vad som är sant, eftersom alla som någon gång funderat över dem når den slutsatsen. Vad som däremot behöver sägas är att det inte är onödigt, naivt eller pretentiöst att ställa dig ”de stora frågorna” om livet. 

Även om livsfrågorna saknar både slutgiltiga svar och möjlighet till exakta definitioner så är de inte meningslösa att ägna tid och reflektion. Tvärtom så kan ovilja att ta sig an dem eller uppgivenhet inför dem bidra till att du lever sämre, i betydelsen mindre reflekterat och mer efter slumpen, andra människors önskemål eller traditionen. Du riskerar att leva mindre självständigt, mindre vitalt och mindre sant mot dig själv om du inte tar tid till att möta livsfrågorna. 

Livsfrågorna är inte opraktiska eller abstrakta, i betydelsen att de skulle ha lite med hur du faktiskt lever ditt liv att göra. Tvärtom är det i ditt liv som de får sina tydligaste uttryck. Det är i kopplingen mellan din förståelse av livet, kärleken och meningen och hur du gör dina val, ingår i relationer, arbetar och lever som livsfrågorna manifesterar sig. Bakom dina beslut, dina relationer och i ditt yrkesliv finns alltid värderingar och livshållningar – genomtänkta eller inte.

Genom att reflektera över vad som är meningsfullt, vad som är gott, vad som är sant, vad det betyder att leva en begränsad tid, hur du kan förhålla dig till ditt förflutna, din frihet och ditt ansvar, dina möjligheter och dina begränsningar så kan du ta ett större ansvar för ditt liv och öka dina möjligheter att leva så väl du förmår. En uppgift värdig din bästa energi. 

Ofta är det dock svårt att nå klarhet i dessa frågor, eftersom de blandas med barndomserfarenheter, drifter, impulser, begär, inre mönster, rädslor, försvar och diverse präglingar på vårt psyke. Därför tror jag på en kombination av systematisk reflektion och djuppsykologiskt arbete, för att ta sig an de existentiella frågorna. Inte som ett försök att nå en rationell eller intellektuell insikt, utan snarare en levd, förkroppsligad livshållning. En sådan kräver mer än enbart intellektuell ansträngning för att nås.  

bottom of page