top of page

Workshops för dig som är yrkesverksam inom terapi

För dig som är intresserad av relationell andlighet i psykoterapi, transpersonell psykologi och existentiella frågor i terapi så erbjuder jag regelbundet kortare workshops (ofta online via zoom). 

Du kan läsa mer om dem under rubrikerna på sidan. 

Transpersonell psykologi och psykoterapi

Det här är en workshop där du får tillfälle att bekanta dig med grunderna i transpersonell psykologi och terapi. 

Andlighet i psykoterapi

This is your Project description. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

Psykoterapi som helig praktik

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

bottom of page