Utbildningar och worshops för individer och par

Workshop om välfungerande relationer och kommunikation.

Workshop: Effektiv kommunikation och konstruktiva relationer

En halvdags workshop
Denna workshop ger ett viktigt perspektiv på hur du och ditt team, arbetsgruppen eller avdelningen tillsammans kan öka er effektivitet, förbättra era relationer och bidra till individuellt välmående. Grunden för arbetet är att synliggöra hur olika mentala modeller påverkar agerande och arbetsplatsens och teamets relationer. Workshopen ger teori och praktiska färdigheter du kan börja tillämpa omedelbart för att förbättra kvaliteten på relationerna i organisationen.

Vem lämpar sig workshopen för?

​Workshopen lämpar sig för alla grupper som har behov av effektiv kommunikation och effektiva relationer:

  • Ledningsgrupper vill utveckla och förbättra sitt gemensamma lärande

  • Arbetsgrupper som vill stärka och utveckla kommunikationsmönster och förebygga destruktiva konflikter

  • Chefer som vill stärka sin förmåga att förstå konstruktiva kommunikationsmönster och förebygga destruktiva relationer

  • Medarbetare som vill öka sin relationskompetens och förståelse för arbetsplatsens relationsmönster

Du kommer lära dig:

  • Känna igen förhållningssätt och attityder vilka vanligen bidrar till dysfunktionella relationsmönster, samt förhållningssätt som årtionden av forskning visat sig vara betydligt mer gynnsamma. 

  • Förstå hur du kan förebygga negativa relationsmönster och bidra till goda relationer.

  • Upptäcka varför relationer och grupper fastnar i negativa mönster och vad du kan göra för att bidra till en positiv utveckling.

Du kan läsa mer om de bakomliggande teorierna här.

Workhopens format:
Föreläsning och presentation av nyckelbegrepp och bakomliggande teori, samt forskningen som ligger till stöd för modellen. 
Mindre grupper – samtal i mindre grupper och övningar kring temat. 
Parsamtal/triader – vilka ger tillfälle att identifiera egna utmaningar och tillämpa teorierna. 

 

Kostnader:
Konsultarvode: 12 Tkr + moms. Resor och lokalkostnader tillkommer. 

Välkommen att kontakta mig för tillgänglighet. 

Tillbaka till tjänster

Ladda ned en pdf om workshopen.