Utbildningar och worshops för individer och par

Kartläggning och analys när både orsaker och vägen fram är okänd.

Utredning och analys

Ibland är orsaken till problemen - till exempel i form av minskad tillit, icke-produktiva konflikter, reducerad motivation, ökad stress eller försämrad prestation - okänd  och då kan en kartläggning och analys vara lämplig. För arbetsplatsen som vill ha en bild av relationsmönster och uppfattningar hos medarbetare kan jag bidra med kartläggning och analys. Det kan vara i samband med att klagomål förs fram på antingen en chef eller på andra medarbetare och det psykosociala klimatet

 

Min roll är att fungera som ”doktor” och ställa en diagnos, genom att ta reda på var det gör ont, orsaken till smärtan och föreslå en lämplig väg framåt. Det innebär vanligen att jag samlar in information, till exempel genom intervjuer, varpå en sammanställd bild av problemet och dess orsaker presenteras för de berörda parterna. Detta blir ett underlag för att gemensamt bedöma nästa steg.

Processen följer dessa steg:

 • Fas 1: Initial kontakt och överenskommelse. Vilka är era behov, vad är problemet, vad är ett eventuellt önskat läge? Ibland är ett initialt samtal tillräckligt för att prova mindre ”adaptiva steg” för att se vad som händer och utvärdera på nytt. 
   

 • Fas 2: Datainsamling och diagnos. Insamling av "symtom" och koppla till underliggande problem och orsaker. Detta involverar vanligen intervjuer av nyckelpersoner. 
   

 • Fas 3: Feedback och beslut om vidare steg. Återkoppling och verifiering av funna resultat och samband, samt rekommendation om vidare åtgärder. 
   

 • Fas 4: Implementering. Genomförande av åtgärder, reducera symtom genom att förändra orsaken till problemen. 
   

 • Fas 5: Beslut om förlängning, fördjupning eller avslut. 

 

Tveka inte att kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal för att utforska möjligheten till samarbete kring kartläggning och analys.

Tillbaka till tjänster