Utbildningar och worshops för individer och par

Stärk medarbetarnas relationskompetens genom utbildning.

Utbildning i relationskompetens

Utbildningarna är tillfällen för deltagarna att fördjupa sina teoretiska kunskaper om vad som skapar och bibehåller goda relationer samt hur destruktiva relationsmönster förebyggs. Det är också tillfällen till praktisk färdighetsträning. Omfattning kan vara allt från en halvdag till flera dagar beroende på era önskemål. 

Utbildningen lämpar sig för alla som önskar stärka sin förmåga att upprätthålla konstruktiva relationer. De kan vara inslag i en pågående förändringsprocess eller arbete med kvalitetsutveckling. 

Utbildningens innehåll (omfattning två heldagar):


Attityder och förhållningssätt:

 

Ansvar

Ansvar är en grundläggande attityd i konstruktiva relationer. Flera studier har visat på betydelsen av en ansvarsfull attityd i arbetslivet för att bidra till konstruktiva lösningar, undvika destruktiva konflikter och slutligen för att undvika att upprepa misstag. 


Integritet

Momentet handlar om att leva och agera i enlighet med våra värderingar. Det innebär att vi ibland behöver vara beredda att gå i otakt med omgivningen, men samtidigt bevara förmågan att samarbeta när så är nödvändigt. Det handlar också om att veta var vi står i moraliska frågor. 


Ontologisk ödmjukhet

Ontologisk ödmjukhet innebär ett erkännande av insikten att ingen av oss har ensamrätt på “sanningen” och att andras perspektiv är värda respekt och reflektion. Den motsatta attityden är ontologisk arrogans, som innebär att hävda ”min sanning är den enda sanningen”. En ödmjuk attityd är vanligen svårt att upprätthålla när olika perspektiv möts i en konflikt. Det handlar om att utveckla en förmåga att ta andras perspektiv, tänka över sitt eget tänkande, medge okunskap, och vara villig att lära sig nytt.

 
Emotionell agilitet 

Emotionell agilitet innebär att förstå vad känslor är och hur de fungerar, att tänka på dess dubbelnatur: de kan spåra ur hela processen samt utan dem så är det meningslöst att tänka, de är nödvändiga för rationalitet. Att utveckla sätt att ta tillvara information som finns i känslor utan att låta dem ta över. Att utveckla balans i stunder av utmaning.

 

Samarbetsskicklighet:


Autentisk kommunikation

Att kommunicera autentiskt innebär att kunna uttrycka sig ärligt och respektfullt, samt att kunna efterfråga andras åsikter och skapa ett gott klimat för ömsesidig förståelse. Det handlar också om att känna igen kommunikationsmönster och undvika låsningar och ensidighet. 


Konstruktiv förhandling och konflikthantering

Konstruktiv förhandling innebär att kunna vända destruktiva konflikter till gemensamma överenskommelser. Det handlar om att hantera konflikten så den inte lämnar bestående negativa konsekvenser. 


Samarbete och överenskommelser

Momentet innebär förmåga att skapa tydlighet i samarbete: vem åtar sig att leverera vad, när? Att kunna be om hjälp (att fråga och be om hjälp är många gånger svårt). Att kunna uttrycka och hantera klagomål och ursäkter. Att kunna ge och ta emot konstruktiv feedback. 

Utbildningen inom relationsutveckling och samarbetsskicklighet involverar teori och färdighetsträning genom olika praktiska övningar. 
 

Välkommen att kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal där vi utforskar möjligheten till ett samarbete.