Psykosyntes - en transpersonell psykologi och terapi

Om psykosyntes och transpersonell psykoterapi

Den transpersonella psykoterapin saknar en egen avdeldning i världens mest inflytelserika organisation inom psykologifältet, APA (American Psychological Association), men finns representerad i "Division 32", den humanistiska psykologins avdelning inom APA. I Storbritannien har transpersonell psykoterapi en plats i The British Psychological Society och det är möjligt att läsa akademiska kurser upp till doktorsnivå på universitet både i Storbrittanien och USA. Även om den transpersonella psykologin befinner sig i den akademiska marginalen så är den alltjämt representerad i de stora psykologiska organisationerna, dock inte i Sverige. 

En av de äldsta formerna av transpersonell psykoterapi är psykosyntes, som är en integrativ psykoterapi med hundra år på nacken. Psykosyntesen är en unik syntes mellan transpersonella, psykoanalytiska, psykodynamiska, kognitiva, behavioristiska och humanistiska teorier. Det finns många sätt att beskriva psykosyntesen på, men en tro på människans potential till konstruktiv utveckling är central liksom betydelsen av kontakt med djupare dimensioner av vårt medvetande. 

Psykosyntesen har influerats av både modern västerländsk psykologi och uråldrig österländsk visdom. Idag är psykosyntesen inte unik i detta avseende utan de psykologiska principerna bakom meditation har utforskats i mängder med studier och fortsätter att göra så. Mindfulness, self-compassion och andra meditativa övningar är bara några exempel på hur österländsk filosofi kommit att få inflytande inom psykoterapin och som utgör centrala inslag i psykosyntesen, men under andra begrepp. Andra områden som är centrala i psykosyntesterapi är betydelsen av den terapeutiska relationen, samarbete om mål och metoder, en tydlig plan för arbetet (dvs de principer som har stort forskningsstöd och kallas "common factors"). 

Några av förhållningssätten inom psykosyntes:

- varje människa bär på en mångfald inom sig, både primitiva och kreativa krafter samsas i olika konstellationer i vårt inre

- varje människa bär också på ett inre centrum, med möjlighet till medvetenhet, överblick och kontroll

- våra livsval är viktiga, och vi bär inom oss en inre kompass som kan peka oss i rätt riktning

- vi kan stärka vår medvetenhet och vilja och därigenom nå ökad inre frihet

- utan fördjupad självkännedom, dvs kunskap om vår personlighet och dess mönster, är all utveckling försvårad

- självförverkligande (eller individuation) är en livslång process som erbjuder både mening och prövning

Psykosyntes som terapeutisk hållning

Psykosyntes är inte en metod, även om dess kritiker ibland tycks uppfatta det så, utan psykosyntesen är en terapeutisk hållning baserat på en transpersonell livs- och människosyn. Vissa metoder har av tradition förekommit inom psykosyntesen, men grundhållningen har alltid varit och förblir integrativ och flexibel. Det är en levande tradition, där dess utövare kan skilja sig markant från varandra, men ändå dela en gemensam kärna. 

 

Med en transpersonell livs- och människosyn så kommer några förhållningssätt, bland annat en uppfattning att livet rymmer en meningsfullhet möjlig för oss att upptäcka, att varje individ bär något inom sig som förtjänar att kallas heligt, att människan inte kan reduceras till endimensionella förklaringar, samt att upplevelser av självtranscendens, kärlek, godhet, sanning och skönhet kan ha betydande, positiva psykologiska effekter (och omvänt, frånvaron av dessa kvaliteter kan ha betydande negativa konsekvenser). 

Välkommen att kontakta mig om du är intresserad av psykoterapi eller handledning. 

Kontakt

Om du har några frågor så kan du nå mig här:

Philip Bäckmo, fil. mag. leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi

Kronobergsgatan 2 
352 33

Växjö

070 777 10 37 (använd e-post/kontaktformulär nedan i första hand). Alternativt direkt till:

terapi.backmo @ gmail.com

Tar enbart emot nya uppdrag gällande handledning. 

För närvarande är jag fullbokad och har inte möjlighet att ta emot nya klienter för psykoterapi eller parterapi. Jag kommer ta emot nya terapiklienter under slutet av året (december).

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Twitter Icon

© 2018 Philip Bäckmo