top of page

Hur jag kan vara till hjälp:

Att gå i psykoterapi kan innebära många olika saker. Det är dina behov och önskemål som står i fokus, varför din feedback blir helt avgörande för terapins effektivitet. En del söker terapi för att de vill bli av med specifika symtom, som ångest och depression, medan andra söker terapi för att de vill växa som människa. Många söker för både och eftersom växande ofta hänger ihop med våra problem och utmaningar.

Oavsett vilken din situation är just nu så är du välkommen att utforska möjligheten att psykoterapi (som individ eller par) skulle kunna vara hjälpsamt. Lär mer nedan. 

bottom of page