Nu är min bok här!

Det är en galet härlig känsla när en lång tids arbete mynnar ut i en färdig bok. Men också en nervös känsla; vad ska läsaren tycka? Hur ska hon reagera? Och inte minst: ska någon läsa den alls? För självfallet hoppas jag många vill läsa den.

Drivkraften att skriva min bok var en önskan att nå utanför terapirummet med de idéer, frågeställningar och tankar jag genom mitt arbete kommit att bli övertygad om är hjälpsamma i en strävan att leva väl. Det är idéer och tankar som betytt lika mycket för mitt eget liv för många av de jag mött som klienter i terapi, och mest grundläggande för att leva väl är idén om att ha en god relation till dig själv eftersom så mycket i livet är beroende av den. Därför temat, och undertiteln, på min bok ”konsten att ha en god relation till dig själv”.

Jag ville också nå ut med existentiella frågor i en populärpsykologisk bok. Alltför ofta saknas de existentiella frågorna och perspektiven inom genren, vilket är synd eftersom det då ofta saknas lättillgängliga texter om livsfrågor. Istället tvingas läsare ofta ta sig an snåriga och komplexa texter vilka kräver mer än vad många är villiga att investera. Men existentiella frågor, frågor om mening, frihet, ansvar, väljande, döden och en rad andra livsfrågor, är avgörande för att leva väl.

Många varianter av psykisk ohälsa har sina rötter i vår oförmåga att upprätta våra liv på ett sätt som är gynnsamt för oss. Vi lyssnar inte till våra känslor, vi fattar dåliga beslut, vi är för rädda för att ta chanser, vi lägger energi på det som är trivialt, vi tar inte hand om oss själva, står inte upp för oss själva och förytligar våra liv – och vi blir nedstämda och kämpar med destruktiva former av ångest när resultaten av vårt sätt att leva ackumuleras över tid. Det är mänskligt att vara ofullkomlig och göra misstag men vi kan råda bot på de allra värsta formerna av oskickligt leverne.

Genom att öka din självförståelse och självkännedom så kan du fatta bättre beslut, hitta en riktning för livet som är meningsfull och bygga goda relationer. Genom att ta hand om dig själv undviker du att slita ut dig och lever istället mer hållbart. Genom att vara lojal med dig själv så hittar du kraften att stå upp för dig själv, göra dina egna val och gå din egen väg. Genom att leva i kontakt med ditt eget djup så lever du själfullt, meningsfullt och kärleksfullt. Det är dessa saker, relationen till dig själv, grunden för att leva väl, som min bok handlar om.

Boken är inte tänkt som en källa till svar, utan snarare som en källa till bra frågor. Kapitlen är korta och ska fungera som tankestartare, få dig på ett spår som du kan gå vidare i med egna tankar och reflektioner.

Hoppas du vill läsa och har nytta av boken. Har du frågor, funderingar eller vill att jag ska utveckla något som kanske är oklart – skriv några rader till mig. Eller varför inte komma och lyssna till ett föredrag och ställa frågor live: den 18:e april föreläser jag i Stockholm: http://psykosyntesakademin.se/psa/sjalen-ar-ett-verb-forfattarkvall-med-philip-backmo-den-18-april-2018/

/Philip Bäckmo

PS. Vill du köpa min bok kan du göra det här:

https://www.adlibris.com/se/bok/sjalen-ar-ett-verb-konsten-att-ha-en-god-relation-till-dig-sjalv-9789187905872

Eller här:

https://www.bokus.com/bok/9789187905872/sjalen-ar-ett-verb-konsten-att-ha-en-god-relation-till-dig-sjalv/

#Själenärettverb #bok #levaväl

Utvalda inlägg
Senaste inlägg