Livsfrågorna

Livsfrågor handlar om att reflektera över det som är grundläggande för att vara människa: frågor om vad som är meningsfullt, vad som är gott och ont, vad lycka är, vad du kan tro på och vad du kan veta, vad det innebär att du en dag kommer dö, vad det innebär att leva väl och en rad andra frågor. Frågor som hänger samman med hur du lever ditt liv, dina val, dina relationer och din känsla av livsmening. 

Kort om livsfrågornas karaktär och betydelse

Det behöver knappast sägas att livsfrågorna saknar slutgiltiga svar, att de i sin grund är sådana att du behöver hitta din egen hållning till dem utan att säkert veta vad som är sant, eftersom alla som någon gång funderat över dem når den slutsatsen. Vad som däremot behöver sägas är att det inte är onödigt, naivt eller pretentiöst att ställa dig ”de stora frågorna” om livet. 

Även om livsfrågorna saknar både slutgiltiga svar och möjlighet till exakta definitioner så är de inte meningslösa att ägna tid och reflektion. Tvärtom så kan ovilja att ta sig an dem eller uppgivenhet inför dem bidra till att du lever sämre, i betydelsen mindre reflekterat och mer efter slumpen, andra människors önskemål eller traditionen. Du riskerar att leva mindre självständigt, mindre vitalt och mindre sant mot dig själv om du inte tar tid till att möta livsfrågorna. 

Livsfrågorna är inte opraktiska eller abstrakta, i betydelsen att de skulle ha lite med hur du faktiskt lever ditt liv att göra. Tvärtom är det i ditt liv som de får sina tydligaste uttryck. Det är i kopplingen mellan din förståelse av livet, kärleken och meningen och hur du gör dina val, ingår i relationer, arbetar och lever som livsfrågorna manifesterar sig. Bakom dina beslut, dina relationer och i ditt yrkesliv finns alltid värderingar och livshållningar – genomtänkta eller inte.

Genom att reflektera över vad som är meningsfullt, vad som är gott, vad som är sant, vad det betyder att leva en begränsad tid, hur du kan förhålla dig till ditt förflutna, din frihet och ditt ansvar, dina möjligheter och dina begränsningar så kan du ta ett större ansvar för ditt liv och öka dina möjligheter att leva så väl du förmår. En uppgift värdig din bästa energi. 

Vill du arbeta vidare med livsfrågor kan du:

- kontakta mig för psykoterapi eller parsamtal

- läsa inlägg på min blogg

- läsa min bok

- anlita mig som föreläsare

Livsfrågorna i arbetslivet

Livsfrågor i arbetslivet handlar om upplevelsen av mening, syfte och sammanhang. Många spenderar majoriteten av sin vakna, sammanhängande tid och bästa psykologiska energi på arbetet tillsammans med sina arbetskamrater. Det innebär att de existentiella frågorna rimligen bör få utrymme där livet till stor del faktiskt utspelar sig: på arbetsplatsen. Organisationskultur, kvalitet på relationer, meningsfullhet i arbetet, de faktiska uppgifterna, strukturerna, frihet, ansvar och befogenheter – allting är centrala delar av arbetslivets existentiella dimensioner.

 

Jag erbjuder olika tjänster för ledare, medarbetare och arbetsgrupper som önskar reflektera kring relationer, mål, mening och arbetslivets existentiella aspekter:

- individuellt ledarstöd/coaching

- Ledarstöd/coaching

- Workshops

- Utbildningar

- Föreläsningar

- Konflikthantering

- Teamutveckling

- Grupphandledning

Kontakt

Om du har några frågor så kan du nå mig här:

Philip Bäckmo, fil. mag. leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi

Kronobergsgatan 2 
352 33

Växjö

070 777 10 37 (använd e-post/kontaktformulär nedan i första hand). Alternativt direkt till:

terapi.backmo @ gmail.com

Tar enbart emot nya uppdrag gällande handledning. 

För närvarande är jag fullbokad och har inte möjlighet att ta emot nya klienter för psykoterapi eller parterapi. Jag kommer ta emot nya terapiklienter under slutet av året (december).

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Twitter Icon

© 2018 Philip Bäckmo