Psykolog, psykoterapeut eller psykiater? Konsten att välja rätt terapeut.

Det finns många olika titlar på olika sorters terapeuter. Du kan läsa mer om konsten att hitta rätt terapeut här.

 

En psykolog har läst psykologprogrammet på universitetet, en psykiater är en läkare med specialistutbildning i psykiatri (och kan skriva ut medicin) medan en psykoterapeut kan ha varierad grundutbildning (t ex psykolog, läkare, socionom eller beteendevetare) har en specialistutbildning i samtalsbaserad terapi . Det kan vara svårt att avgöra vilken kompetens som är lämpligast för att möta dina behov, men istället för att enbart fokusera på vilken utbildning terapeuten har så är det minst lika viktigt att du känner dig bekväm med personen du väljer att träffa.

 

Så här skriver Barry Duncan*, forskare och en av grundarna till Institute for the Study of Therapeutic Change, författare till flera böcker om effektiv psykoterapi och vad som utgör kärnan i hjälpande relationer:

 

Forskningen visar att kvaliteten på relationen utgör nästan en tredjedel av förklaringen till förändringen i psykoterapi. Inte teknik, metod eller förmåga till diagnosticering. Relationen är viktigare än allt det. Vad är då kvalitet i relationen? Duncan ger följande tips när du ska leta efter en person som kan vara ett stöd när du arbetar med motgångar och svårigheter i livet:

 

  • Lita på din magkänsla. Hur känns det i relationen? Är det en människa du trivs med eller känns det obehagligt?

  • Du ska känna dig förstådd, respekterad och validerad. Det betyder att den andre måste se dig som auktoriteten på ditt eget liv, det är du som är experten på dig själv.

  • Dina mål är de viktiga. Den andres mål får inte vara vägledande för er kontakt, utan det är vad du vill med dig själv och ditt liv som måste vara i fokus. 

  • Relationen måste vara stöttande och uppmuntrande. Den andre måste tro på din förmåga att avgöra vad som är bäst för dig och stötta dig i ditt arbete med att övervinna hinder och motgångar. 

 

Du får gärna kontakta mig för att undersöka om psykoterapi, samtalsstöd/handledning eller parterapi/parsamtal passar dig.

 

 

*Källa: Duncan, B. L. (2005). "What's Right With You: Debunking Dysfunction and Changing Your Life". HCI