Jag tror på kraften i goda relationer.

Effektiv kommunikation i arbetslivet

Varför investera i effektiv kommunikation?

Det korta svaret är att kvaliteten på kommunikationen avgör kvaliteten i resultaten. Sambandet mellan kommunikation och resultat är att god kommunikation ökar förmågan till gemensamt tänkande, vilket i sin tur leder till kvalitet i gemensamt agerande och slutligen kvalitet i resultat. Kommunikation genomsyrar stora delar av arbetslivet och kvaliteten på kommunikationen har också stor påverkan på den psykosociala miljön och arbetsrelaterad (o)hälsa. 

 

Mitt arbete med att utveckla relationer och kommunikation utgår från den modell för organisationers utveckling och lärande som utvecklats av Chris Argyris och Donald Schon*. Teorierna är väl beprövade, utvecklade och använda i näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer sedan slutet på 1970-talet. Grundtanken är att våra mentala modeller styr vårt agerande, vilket ger konsekvenser för resultatet, gruppen och individen. För att utvecklas behöver vi inte bara reflektera över agerande, det vill säga kommunikation, samarbete och förhandling, utan även över de bakomliggande mentala modellerna (värderingar och grundantaganden) som styr vårt agerande. 

*(Argyris, C., Schön, D.A. 1974. Theory in Practice: Increasing Professional Effectiveness och Argyris, C., Schön, D.A. 1978. Organizational Learning: a Theory of Action Perspective)​

Tillbaka till tjänster

Jag kan vara till hjälp på följande sätt inom kommunikation:

1/2-dags workshop om kommunikation

En workshop är ofta ett bra sätt att inleda ett samarbete. Ni får tillfälle att lära er mer om de bakomliggande idéerna för goda relationer och effektiv kommunikation, samt hur jag fungerar i rollen som organisationskonsult. 

Läs mer om workshop här.

Föreläsning om kommunikation

En föreläsning passar när ni vill inspirera och påminna om relationernas betydelse för arbetslivet. En föreläsning pågår vanligen 60-90 minuter och är ett enkelt sätt att introducera ett tema för ett utvecklingsarbete eller initiera en kvalitetsutveckling inom relationerna på arbetsplatsen.

Läs mer här.