Jag tror på kraften i goda relationer.

Effektiv kommunikation i arbetslivet

Varför investera i effektiv kommunikation?

Det korta svaret är att kvaliteten på kommunikationen avgör kvaliteten i resultaten. Sambandet mellan kommunikation och resultat är att god kommunikation ökar förmågan till gemensamt tänkande, vilket i sin tur leder till kvalitet i gemensamt agerande och slutligen kvalitet i resultat. Kommunikation genomsyrar stora delar av arbetslivet och kvaliteten på kommunikationen har också stor påverkan på den psykosociala miljön och arbetsrelaterad (o)hälsa. 

 

Mitt arbete med att utveckla relationer och kommunikation utgår från den modell för organisationers utveckling och lärande som utvecklats av Chris Argyris och Donald Schon*. Teorierna är väl beprövade, utvecklade och använda i näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer sedan slutet på 1970-talet. Grundtanken är att våra mentala modeller styr vårt agerande, vilket ger konsekvenser för resultatet, gruppen och individen. För att utvecklas behöver vi inte bara reflektera över agerande, det vill säga kommunikation, samarbete och förhandling, utan även över de bakomliggande mentala modellerna (värderingar och grundantaganden) som styr vårt agerande. 

*(Argyris, C., Schön, D.A. 1974. Theory in Practice: Increasing Professional Effectiveness och Argyris, C., Schön, D.A. 1978. Organizational Learning: a Theory of Action Perspective)​

Tillbaka till tjänster

Jag kan vara till hjälp på följande sätt inom kommunikation:

En workshop är ofta ett bra sätt att inleda ett samarbete. Ni får tillfälle att lära er mer om de bakomliggande idéerna för goda relationer och effektiv kommunikation, samt hur jag fungerar i rollen som organisationskonsult. 

Läs mer om workshop här.

1/2-dags workshop om kommunikation

En föreläsning passar när ni vill inspirera och påminna om relationernas betydelse för arbetslivet. En föreläsning pågår vanligen 60-90 minuter och är ett enkelt sätt att introducera ett tema för ett utvecklingsarbete eller initiera en kvalitetsutveckling inom relationerna på arbetsplatsen.

Läs mer här.

Föreläsning om kommunikation

Kontakt

Om du har några frågor så kan du nå mig här:

Philip Bäckmo, fil. mag. Leg. psykoterapeut

Kronobergsgatan 2 
352 33

Växjö

070 777 10 37 (använd e-post/kontaktformulär nedan i första hand). Alternativt direkt till:

terapi.backmo @ gmail.com

För närvarande är jag fullbokad och har inte möjlighet att ta emot nya klienter. Jag kommer ta emot nya klienter under slutet av året (december). 

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Twitter Icon

© 2018 Philip Bäckmo