Utbildningar och worshops för individer och par

Handledning av grupp och individ.

Handledning av grupp och individ

Kanske är ni en personalgrupp som behöver handledning i ert arbete med människor, eller en grupp som behöver fokusera på er egen utveckling. Min roll kan vara att utgöra ett stöd för er kring frågor som kommunikation, bemötande, konflikt och relation, eller så utgör jag ett stöd för er egen grupps utveckling och dynamik. 

 

De flesta som anlitar mig som handledare har ett arbete som innebär möten mellan människor, till exempel inom olika delar av vården/omsorgen. Ett särskilt kompetensområde för mig är att arbeta med existentiella frågeställningar i yrkeslivet, till exempel för er som i yrket möter frågor om liv och död, individuell autonomi eller andra existentiellt relaterade frågor. 

Ofta är arbetet upplagt så att vi ses med regelbundna intervaller där innehållet i träffarna utformas gemensamt. 

Kontakta gärna mig för att undersöka möjligheterna till grupphandledning.

För individuell coachning/handledning klicka här.

Tillbaka till tjänster

Kontakt

Om du har några frågor så kan du nå mig här:

Philip Bäckmo, fil. mag. leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi

Kronobergsgatan 2 
352 33

Växjö

070 777 10 37 (använd e-post/kontaktformulär nedan i första hand). Alternativt direkt till:

terapi.backmo @ gmail.com

Tar enbart emot nya uppdrag gällande handledning. 

För närvarande är jag fullbokad och har inte möjlighet att ta emot nya klienter för psykoterapi eller parterapi. Jag kommer ta emot nya terapiklienter under slutet av året (december).

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Twitter Icon

© 2021 Philip Bäckmo