Utbildningar och worshops för individer och par

Inspirera till goda relationer med hjälp av en föreläsning.

Föreläsningar för att utveckla god kommunikation och goda relationer

En föreläsning passar när ni vill inspirera och påminna om relationernas betydelse för arbetslivet. En föreläsning pågår vanligen 60-90 minuter och är ett enkelt sätt att introducera ett tema för ett utvecklingsarbete eller initiera en kvalitetsutveckling inom relationerna på arbetsplatsen.

 

Jag har lång erfarenhet av att fungera i rollen som föreläsare och har som målsättning med mina föreläsningar att de ska vara inspirerande och kunskapsutvecklande för åhörarna.

 

Utifrån temat relationer erbjuder jag två föreläsningar:

 

1. Konsten att skapa och upprätthålla goda relationer i arbetslivet

 

Så väldigt stor del av arbetslivets utmaningar handlar om relationer så att försumma dem är vanligen ett stort misstag. Relationer påverkar förmågan att nå resultat, hur vi lär oss och utvecklas samt inte minst den individuella upplevelsen av arbetsrelaterad (o)hälsa. Föreläsningen baseras på att känna igen destruktiva sätt att tänka i relationer och hur vi kan ersätta dessa förhållningssätt med mer konstruktiva tankebanor. Exemplen är hämtade från mina erfarenheter av att arbeta som konsult och konflikthanterare, likväl som parterapeut.

2. Konsten att ha en god relation till dig själv

Vad kan psykologin och filosofin lära oss om att leva väl? Vilka levnadsvanor, sätt att relatera till oss själva, andra människor, vårt arbete och livet som helhet bidrar till att vi lever mer vitalt, meningsfullt och psykologiskt hållbart? Det finns en uppsjö av psykologiska och filosofiska teorier som söker ger svar på vad det goda livet kräver av oss och den här föreläsningen fungerar som inspiration och uppmaning för åhörarna att börja reflektera själva kring dessa frågor. 

Föreläsningen lämpar sig för arbetsplatser som vill ge tillfälle till fördjupning kring livsfrågor och att förebygga psykisk ohälsa. Det finns inga enkla recept för att förebygga psykisk ohälsa, utan snarare handlar det om att se en mångfald av faktorer som kan bidra till att vi kan hamna i svåra livslägen. Men grundläggande för att må och leva väl är den relation vi har till oss själva. Jag föreläser utifrån min erfarenhet som psykoterapeut och parterapeut om hur du kan tänka för att skapa och upprätthålla en god relation till dig själv, andra människor och livet - vilket är både konst och vetenskap. Föreläsningen bygger till stora delar på innehållet i min bok "Själen är ett verb", publicerad i mars 2018.

Kontakta mig för tillgänglighet, prisuppgifter och om möjlighet att anpassa innehållet efter era önskemål.

Tillbaka till tjänster