Föreläsningar om existentiella frågor och relationer

Existentiella frågor och relationer
Philip Bäckmo

Föreläsningar som ger inspiration, underlag till reflektion och ny kunskap

Som föreläsare och författare är min målsättning att sprida kunskap och underlag för reflektion kring existentiella frågor och relationer. 

Om existentiella frågor

Vad kan psykologin och filosofin lära oss om att leva väl? Vilka levnadsvanor, sätt att relatera till oss själva, andra människor, vårt arbete och livet som helhet bidrar till att vi lever mer vitalt, meningsfullt och psykologiskt hållbart? 

Det finns en uppsjö av psykologiska och filosofiska teorier som söker ger svar på vad det goda livet kräver av oss och den här föreläsningen fungerar som inspiration och uppmaning för åhörarna att börja reflektera själva kring dessa frågor. 

Om relationer​

Hur får du ditt äktenskap att inte bara bestå, utan även att blomstra? Det finns såklart inga färdiga recept, men det finns ändå omfattande forskning som visar på möjligheterna att bibehålla och stärka god vänskap, kommunikation, passion och gemensam mening. 

 

Jag föreläser utifrån min erfarenhet som psykoterapeut och parterapeut om hur du kan tänka för att skapa och upprätthålla en god relation till dig själv, andra människor och livet - vilket är både konst och vetenskap. Föreläsningarna bygger till stora delar på innehållet i min bok "Själen är ett verb" och min kommande relationsbok (våren 2020).

 

Kontakta mig för tillgänglighet, prisuppgifter och om möjlighet att anpassa innehållet efter era önskemål.