Utbildningar och worshops för individer och par

Chefscoachning innebär strategiska samtal i syfte att utveckla din unika potential som ledare

Coachning av dig som chef

Ett coachande samtal kan fördjupas kring frågor om mål, mening, arbetsrelationer, kommunikation och andra områden du prioriterar i din utveckling. Jag utgår från dina mål, och gemensamt reflekterar vi över hur vi bäst arbetar för att nå dessa i ett förtroendefullt samarbete.

 

Som chefshandledare och coach tillför jag en kombination av ekonomisk, organisatorisk och psykologisk kompetens. Jag har handlett och coachat chefer på alla nivåer, i både små och stora företag, offentlig och privat sektor, och kan fungera som bollplank i frågor om problemlösning, hantering av personalärenden, organisation av arbete och strategiska frågor. 

En övertygelse jag har är att varje chef presterar bättre i rollen när unika styrkor och egenskaper får komma till uttryck i arbete för ett meningsfullt syfte.  

 

Kontakta gärna mig för att utforska möjligheten att inleda ett samarbete. Jag ser fram emot att höra ifrån dig​.

Jag handleder även på distans (via exempelvis zoom).

Priser för 2021 är 1200 kr/60 min + moms. 

Tillbaka till tjänster för företag

Coaching chef.png