Böcker för dig som vill fördjupa dig i relationer

Böcker om dina viktigaste relationer

Mina böcker handlar om relationer. Två av de viktigaste relationerna i ditt liv, relationen till dig själv och relationen till din livspartner, har jag skrivit om i böckerna Själen är ett verb samt Kärleken väntar. Det är svårt att leva väl utan en god relation till dig själv eller till din livspartner. Samtidigt är det inte alldeles enkelt att få dessa relationer att fungera väl. Min förhoppning är att mina böcker ska vara ett praktiskt stöd för dig att utveckla dina relationer. Böcker som väcker till eftertanke, ger nya perspektiv och i bästa fall idéer för konstruktiva vägar framåt. 

Om du är intresserad av mer yrkesmässiga perspektiv så har jag lämnat ett bidrag till en antologi om läkande samtal. Mitt kapitel handlar om existentiellt orienterade samtal, och några av dess förutsättningar. Se längst ned på sidan för mer information. 

Samtliga böcker går att beställa via adlibris eller bokus (eller i din fysiska bokhandel). 

Kärleken väntar - en bok om kärleksrelationer

Från baksidestexten: En djup, trygg och innerlig kärleksrelation är nog vad de flesta önskar mest i livet. Men hur mycket är vi redo att arbeta för att våra relationer verkligen ska bli sådana? Livet är stökigt och fullt av friktion, frustration och konflikter – och det kommer också en relation att kantas av. Då är det trösterikt att veta att mitt i det stökiga kan man hitta något större, något mer kärleksfullt och passionerat, och som håller när relationen utsätts för påfrestningar. Det skapar man tillsammans genom att aktivt välja känslomässig närhet, intimitet, passion, lust, åtrå, sårbarhet och kommunikation.

 

Avsikten med boken är inte att ge enkla svar på hur man lever i lycklig parsamhet. Den är snarare tänkt som en verktygslåda att rota i då och då för att hitta redskap i god tid innan maskineriet börjar rosta. De 42 tipsen och insikterna är verktyg för att underhålla och fördjupa en relation, vägar att prova nya beteenden och tankeväckare då man är på väg in i destruktiva mönster. 

Kärleken väntar.png

Själen är ett verb - en bok om relationen till dig själv

Det här är en bok som handlar om att leva väl och om betydelsen av relationen du har till dig själv. Så här står det på bokhandelns hemsida om boken:

Vad vill du med ditt liv? Vad är verkligen meningsfullt? Hur kan du utforma ditt liv så att du ångrar så lite som möjligt? I Själen är ett verb ställer Philip Bäckmo de stora existentiella frågorna som handlar om hur vi ska leva för att leva väl.

Genom att omväxlande prata med stora tänkare som Friedrich Nietzsche, Bertrand Russell och Albert Camus och göra nedslag i sin egen vardag och möten med klienter i psykoterapi, beskriver Philip Bäckmo hur du kan förbättra och fördjupa din relation till dig själv genom att fokusera på bokens fyra huvudområden: självkännedom, självomsorg, lojalitet med dig själv och kontakt med ditt inre djup.

Om du, som i det klassiska tankeexperimentet, skulle tvingas leva ditt liv flera gånger utan att kunna ändra något, skulle du då lägga så mycket tid på den där halvtaskiga tv-serien? Skulle du fortsätta på jobbet som du tänkt lämna så länge? Philip Bäckmo lyfter existentiella övningar som denna för att skärpa vår syn på livet som det är, och sätta det i ett nytt ljus vilket paradoxalt nog ger en ökad medvetenhet om att vi faktiskt bara har detta liv och att det är upp till oss att förvalta det så väl vi kan.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

    Inledning

I. Lär känna dig själv

 • Utan känslor är det svårt att tänka

 • Upptäck vad som ger dig energi

 • Lär känna ditt känslomässiga arv

 • Vilken är din livsfilosofi?

 • Idén om döden kan rädda dig

 • Du är dina val

    

II. Ta hand om dig själv

 • Förstå dina inre behov

 • Vilken självkärlek är värd att ha?

 • Bjud dina brister på te

 • Sök balans mellan mening och njutning

 • Ta lek på allvar

 • Lär dig hantera besvikelser

 

III. Var lojal mot dig själv

 • Att våga gå i otakt

 • Ge dig rätten att ändra dig

 • Var lojal med ditt framtida jag

 • Undvik att fångas av statusstress

 • Skaffa en fuck-off-knapp

 • Individuation, inte individualism

 

IV. Lev i kontakt med ditt inre djup

 • Själen är ett verb

 • Mening är själens näring  

 • Passion, paradoxer och poesi

 • Kärlek är själens natur

 • Stanna i mellanrummen

 • Bli kreativ genom dina fiender

Boken finns att köpa adlibris och bokus, eller i din fysiska bokhandel.

Själen är ett verb

Se 60 sekunder om min bok

En bok för dig som möter människor i lidande

Till denna antologi om läkande samtal inom vården har jag lämnat ett bidrag om existentiella samtal. Med detta kapitel har jag velat visa på tre avgörande kvaliteter i ett sådant samtal: närvaro, kärlek och visdom. Här är från baksidestexten:

Sjukdom och olycksfall kan medföra att kroppen plötsligt vägrar samarbeta, gör ont eller helt enkelt inte fungerar. Upplevelse av ohälsa och kris kan också uppstå av andra orsaker, såsom arbetslöshet, närståendes sjukdom eller död, eller andra förluster. Det dagliga livet förändras och präglas av existentiell osäkerhet och otrygghet. När existensen svajar behöver vi stöd, och ett sådant är läkande samtal i hälso- och sjukvården.

Bokens inledning presenterar en teoretisk grund för hur människors hälsoprocesser kan uppmärksammas, stödjas och stärkas genom samtal. Övriga kapitel är kliniskt orienterade och illustrerar olika sätt att genomföra läkande samtal med patienter och närstående. Bokens författare - sjuksköterskor, läkare, psykoterapeuter och en logoped - har kunskaper och erfarenheter från en rad olika områden och bidrar med en djup förståelse av hur man som professionell kan känna sig trygg även i utmanande samtal.

 

Läkande samtal riktar sig till barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, psykologer, logopeder, dietister och kuratorer, både yrkesverksamma och under utbildning.

läkande_samtal.jpg