Investera i goda relationer och effektivt samarbete.

Organisationsutveckling med relationer i fokus

Mitt arbete som organisationskonsult handlar huvudsakligen om att jag hjälper till att utveckla team, hantera konflikter samt bistår i mer komplexa frågor med utredning och analys. Jag arbetar också med coaching av chefer och ledare.

Det finns många modeller, teorier och teorier för hur grupper och organisationer bäst utvecklas. Om du tänker att alla teorier bidrar med något, men ingen med allt, då delar vi tankesätt. Om du dessutom tänker att inga modeller eller metoder kan ersätta mänsklig klokhet, medkänsla och ärlighet, då är vi på samma planhalva. 

Min expertis består av psykologisk kunskap om individer, grupper och organisationer men utöver formell kompetens ser jag  min tro på människans konstruktiva kraft (utan att förneka dess motsats) som en avgörande tillgång. 

I mitt arbete som organisationskonsult, teamcoach och individuell coach utgår jag från psykologisk teori samt mer än tio års erfarenhet som psykoterapeut och femton års erfarenhet som organisationskonsult. I mer komplexa situationer arbetar jag med en grundläggande modell för utredning och analys som du kan läsa mer om här.

Varför ska ni välja mig som organisationskonsult eller chefshandledare?

Om ni:  ​

  • Söker en konsult med kompetens inom psykologi och organisationsteori. 

  • Ser välfungerande relationer som centrala för en effektiv organisation.

  • Ser på inre förhållningssätt lika viktigt som yttre beteende för välfungerande relationer.

  • Söker utveckling som bidrar till förbättrad prestation, stärkta relationer och ökat individuellt välmående.

 

Välkommen att höra av dig!

Du kan läsa mer mina tjänster för arbetslivet nedan:

Jag kan vara till hjälp på följande sätt: