Investera i goda relationer och effektivt samarbete.

Organisationsutveckling där människan står i fokus

Mitt arbete har alltid människan som utgångspunkt och inkluderar områden som kommunikation, samarbete, konflikthantering, stress och svåra samtal. I dessa frågor ser jag på meningsfullhet, etik, frihet och ansvar som centrala begrepp. 

 

Några av de största problemen för många organisationer är att handskas med dysfunktionell kommunikation (i form av konflikter, underpresterande team och negativ psykosocial arbetsmiljö) samt individuella behov av ledarutveckling (som visas genom önskemål om att växa i sin roll eller genom att man stöter på svårigheter vilka inte löses med "business as usual") och dessa problem är vanliga skäl till att jag blir kontaktad som konsult. 

Mitt arbete med kommunikation, konflikt och samarbetsfrågor baseras på teorier om lärande och effektiv kommunikation utvecklade av Chris Argyris och Donald Schon, vidareutvecklade av Peter Senge, Roger Schwarz i arbetet med lärande organisationer. Sedan 2005 har jag haft uppdrag som organisationskonsult inom grupputveckling, konflikthantering och effektivt samarbete. (läs mer om den teoretiska grunden här)

I mina workshops och föreläsningar kombinerar jag integrativ/pluralistisk psykologisk teori med mer än tio års erfarenhet som psykoterapeut och femton års erfarenhet som organisationskonsult. Arbetet utgår från forskning inom området, emotionell intelligens, neurobiologisk forskning och humanistiska/existentiella synsätt på människan. I mer komplexa situationer arbetar jag med en grundläggande modell för utredning och analys som du kan läsa mer om här.

Varför ska ni välja mig som organisationskonsult eller chefshandledare?

Om ni:  ​

  • Söker en välutbildad konsult med kompetens inom både psykologi och ekonomi/organisationsteori. 

  • Ser välfungerande relationer som centrala för en effektiv organisation.

  • Ser på inre förhållningssätt lika viktigt som yttre beteende för välfungerande relationer.

  • Söker utveckling som bidrar till förbättrad prestation, stärkta relationer och ökat individuellt välmående.

- då tror jag vi kommer komma väl överens. Välkommen att höra av dig!

Du kan läsa mer mina tjänster för arbetslivet nedan:

Jag kan vara till hjälp på följande sätt:
 

Kontakt

Om du har några frågor så kan du nå mig här:

Philip Bäckmo, fil. mag. Leg. psykoterapeut

Kronobergsgatan 2 
352 33

Växjö

070 777 10 37 (använd e-post/kontaktformulär nedan i första hand). Alternativt direkt till:

terapi.backmo @ gmail.com

För närvarande är jag fullbokad och har inte möjlighet att ta emot nya klienter. Jag kommer ta emot nya klienter under slutet av året (december). 

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Twitter Icon

© 2018 Philip Bäckmo